Trail Competició.

  • De 12 a 17 anys
  • Ins. Jaume Almera
75

Minuts