Promocions.

Hipòxia.

Protocol Salut

225€

10 sessions en repòs

10 sessions en càrrega

Protocol Crema Greix

475€

5 sessions en repòs

15 sessions en càrrega

Dieta personalitzada

Valoració corporal

Protocol Rendiment

449€

5 sessions en repòs

15 sessions en càrrega adaptada al esport

Protocol Alt Rendiment

649€

10 sessions en repòs

20 sessions en càrrega

Dieta personalizada

Valoració corporal